Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar
Bilgi: Klavye yön tuşlarını kullanarak galeri resimleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

SONUNDA YAKALANDI

SONUNDA YAKALANDI
Ankara’da evinde bo-rnoz ku-şağı ile ka-pıya a-sılmış bir şe-kilde bulunan Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in ö-lümünde baş şü-pheli Ümitcan Uygun, bu sefer u-yu-şturucu ku-llanmak ve u-y-u-şturucuya öz-en-dirmek s uçlamasıyla gö-zaltına alındı.
Aleyna Çakır’ın ö-lümüyle i-gili ha-kkında so-ruşturma yü-rütülen Ümitcan Uygun, u-yuşturucu k-ullanırken ç-kilen görüntülerinin so-syal me-dyada paylaşılmas-ı üzerine Ankara E-mniyet M-üdürlüğü N-ar-kotik S-uçlarla M*ücadele Şu*besi e-kiplerince gö*zaltına alındı.
K-açmaya ç-alışırken ya*kalanan U-ygun, sağlık kontrol-ünün ardından e*mniyete gö*türüldü.Ümitcan Uygun’un kaç-masına y*ardımcı olduğu id-diasıyla babası Durak Uygun ile görüntülerdeki k*adın da gö*zaltına alındı.Uygun hakkında uy-u-ştuucuyu ö*zendirmek su-çundan işlem yapıl-acağı öğrenildi.

Sponsorlu Bağlantılar